Typy inkontinence

K úniku moči může docházet z různých příčin, a právě dle příčin se inkontinence dělí na jednotlivé typy. Některé druhy inkontinence jsou typičtější pro ženy (stresováurgentní inkontinence) a některé spíše pro muže (reflexní inkontinence).

Vedle toho jsou typy inkontinence, které postihují spíše starší pacienty bez ohledu na pohlaví (funkčnípsychogenní inkontinence) i inkontinence spojená se změnami zdravotního stavu (těhotenství a porod, dlouhodobé zavedení močové cévky).

Jednotlivé typy inkontinence jako takové spadají pod různé obory medicíny. Zatímco stresová a urgentní inkontinence spadá do kompetencí urologie a urogynekologie, reflexní a paradoxní inkontinence spadá do kompetence neurologie.