Funkční inkontinence

Jedná se o typ inkontinence, který nejčastěji postihuje pacienty ve vyšším věku se sníženou pohyblivostí, psychickým onemocněním nebo sníženou schopností komunikace.
Typicky jde o pacienty na invalidním vozíku či jinak špatně se pohybující, osoby s Alzheimerovou či Parkinsonovou nemocí apod. Základní příčinou tohoto typu inkontinence je komplikované plánování toalety.