Pesaroterapie

Použití pesaru v léčbě inkontinence je velmi podobné chirurgické léčbě. Zakládá se na zvýšení uretrálního uzavíracího tlaku. Stává se tak alternativou k operačním zákrokům nebo předoperačním testem úspěšnosti chirurgického zákroku.
Pesaroterapie je velmi účinná například u těhotných žen, u nichž je inkontinence zpravidla dočasná a chirurgický zákrok je nevhodný.
Výhodou použití pesaru je možnost krátkodobého (například při sportu) i dlouhodobého využití (u starších žen) bez nutnosti invazivních zákroků.