Psychogenní inkontinence / emoční inkontinence

Zpravidla dočasným typem inkontinence je právě psychogenní nebo také emoční inkontinence. Vyskytuje se především u starších pacientů, kteří se ocitnou ve stresových situacích, trpí úzkostí nebo strachem. Typicky se jedná o situace, kdy jsou pacienti v neznámém prostředí či situaci – hospitalizace, změna bydlení, ztráta blízkých osob apod.