Co je inkontinence

Za inkontinenci se označuje stav, kdy dochází ke spontálnímu a neovladatelnému úniku moči. K úniku moči může docházet v jakoukoliv denní i noční dobu, při sportu, kašli, při zvýšeném stresu, ale i v klidových situacích.

Inkontinence je zdravotní komplikace, která trápí ženy i muže napříč věkem. Pravdou však zůstává, že s přibývajícím věkem se počet inkontinentních pacientů zvyšuje.
Statistiky hovoří o zhruba 30–50 % žen, mužů a dětí, kteří se v průběhu života s inkontinencí setkají. Z toho zhruba 50 % inkontinentních jsou ženy.

Jednou z nejčastějších příčin inkontinence jsou oslabené svaly pánevního dna. Ty se v důsledku těhotenství a porodu, věku či zdravotních obtíží mohou povolit natolik, že začne docházet k nekontrolovatelnému úniku moči při pohybu, kýchání, smíchu a dalších činnostech. Tento druh inkontinence se označuje jako stresová inkontinence a postihuje především ženy.

Velmi účinným pomocníkem s prevencí i léčbou stresové inkontinence jsou venušiny kuličky. Velmi efektivně, a především diskrétně vám pomohou posílit svaly pánevního dna při běžných činnostech.

Mezi další časté typy inkontinence patří urgentní inkontinence, která se projevuje neustálým nucením na toaletu. Dále pak reflexní inkontinence, paradoxní inkontinence nebo únik moči v těhotenství a po porodu.

Mimo únik moči může pacienty trápit i mimovolný únik plynů a stolice.

Na únik moči (inkontinenci) máme efektivní pomoc. Prozkoumejte pomůcky pro posílené svalů pánevního dna jako účinné cesty, jak se zbavit inkontinence.

PROZKOUMEJTE POMŮCKY NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNAŠipka - stránkování